3D-СТРУКТУРА НА ПАРАБОЛИЧНИЯ СОЛАРЕН КОТЛОН - СТАТИЯ

PDF File : PDF icon article.pdf

Основната идея на статията е да разработи метод за определяне на пространствените граници на това, което всички наричат "фокус" на соларния параболичен рефлектор.

Решаването на тази задача в 3D-пространството води до интересни съпътстващи резултати, като например разграничаването на геометричния фокус от термичния фокус на уреда.

Статията трябва да се възприема като първа крачка в едно ново направление на изследване, а не като решаване на всички проблеми.

LD 180 e чудесен!