от нашия Блог

 • image Principle of operation and basic parameters of the solar parabolic cooker

  Принцип на работа и параметри на соларния параболичен котлон

  Соларният параболичен котлон(СПК) притежава основното свойство на параболата – слънчевите лъчи, които падат върху рефлектора успоредно на оста му, след отражението си преминават през неговия фокус. Върху основното свойство на параболата се гради производството на параболични соларни рефлектори, респ. соларни котлони, гради се цяла една...

 • Няма ли опасност концентрираният сноп лъчи да прогори съда за готвене?

  Съдът се поставя така, че дъното му да бъде малко над или малко под геометричния фокус на слънчевото огледало (соларния котлон), така че снопът светлина да образува светло петно върху дъното на съда с размери приблизително равни на диаметъра на съда. Така се избягва загарянето на храната в него.Предлаганите от нас модели соларни котлони (...

 • От какво зависи мощността на соларния котлон (слънчевото огледало)?

  Отговорът на този въпрос изисква да изясним понятието слънчева константа isc – пълната лъчиста енергия получавана от Слънцето на горната граница на атмосферата за единица време върху единица площ от условна повърхност перпендикулярна на слънчевите лъчи и при средно разстояние между Земята и Слънцето. Според Световната организация за...

 • В кои дни от годината използването на соларния котлон е най-ефективно?

  Това са дните, в които Слънцето е най-високо над хоризонта. Тогава пътят на слънчевите лъчи през атмосферата е най-къс и отслабването на пряката слънчева радиация поради поглъщане и разсейване е най-малко.Максималната височина h на Слънцето за деня се определя по формулата:(1) h  = 90° - φ + δкъдето φ е географската ширина, δ е деклинацията на...

 • image What requirements should satisfy the solar cooker cookware?

  На какви изисквания трябва да отговарят съдовете за готвене използвани в Соларния котлон и Соларната фурна?

  В параболичния соларен котлон (ПСК) могат да се използват всякакви традиционни метални съдове, които могат да се купят от магазина. Препоръчително е да бъдат с дебелостенно термо-дъно. Използват се и тънкостенни емайлирани съдове, като в този случай има опасност от загаряне и е нужно специално внимание по време на готвенето.При работа с мощни...

 • image Има ли ограничение за ястията, които могат да се приготвят със Соларния котлон и Соларната фурна?

  Има ли ограничение за ястията, които могат да се приготвят със Соларния котлон и Соларната фурна?

  Всякакви ястия, които се приготвят на конвенционалните котлони чрез варене, задушаване, пържене и печене с тенджера, тиган и тава могат да се приготвят и със Соларния котлон. Печенето на соларен котлон изисква допълнителни приспособления. Черна тава със стъклен капак, леко наклонен за да отвежда парата, позволява печене на месо и риба....

 • снимка на Как се справя соларният котлон с вятъра?

  Как се справя соларният котлон с вятъра?

  Този въпрос често възниква поради работата на СК на открито. Вследствие голямата площ на слънчевото огледало натискът на вятъра върху него може да бъде значителен.Един от начините за справяне с този проблем е показан на снимката – поне 3 торби с пясък, всяка по 20 кг, поставени така, че да подсигурят стойката и да предотвратят въртене и...

 • image Focusing of a solar parabolic cooker

  Как да разберем, че Соларният котлон е правилно фокусиран?

  Фокусирането на един Соларен Параболичен Котлон се състои в насочване на рефлектора към Слънцето по такъв начин, че оста на рефлектора да бъде успоредна на преките слънчеви лъчи. Уредът е така проектиран, че когато това е изпълнено, светлото петно на фокуса попада в рамките на носещия пръстен(носещата решетка). В този смисъл, като синоними се...

 • Може ли да се регулира температурата на готвене при Соларния котлон?

  Температурата може да се регулира чрез изместване на фокуса.Когато например водата в тенджерата ври по-силно отколкото бихме искали, можем да завъртим леко слънчевото огледало – така че само част от светлото петно на фокуса да остане върху тенджерата или изцяло да я напусне. Така намаляваме подаваната лъчиста мощност и забавяме процеса.

You are doing a wonderful job in Bulgaria. Respect! - ( Sent to the Facebook-page of HoSa Solar, June 15, 2016)