Демонстрация на соларни уреди за готвене в Националната Хуманитарна Гимназия - Благоевград, 1 юни 2017

На 1 юни 2017г. ХоСа Солар ЕООД направи демонстрация на соларни уреди за готвене в Националната хуманитарна гимназия в Благоевград. Интересът беше голям, а дискусиите оживени. Учителят по физика Йордан Иванов и директорът Марин Митов, който също е физик, взеха дейно участие. Времето беше отлично – ясно слънце и пълно безветрие.

За Контакти

You are doing a wonderful job in Bulgaria. Respect! - ( Sent to the Facebook-page of HoSa Solar, June 15, 2016)