За ХоСа Солар

Собственик и основател на фирма ХоСа Солар е Холгер Зауер от Германия, строителен инженер по професия. След пенсионирането си той се премества да живее в България.

След няколкогодишни наблюдения на икономическите и климатичните условия в България, през 2013 г. решава да основе собствен бизнес със соларни уреди за готвене. На първо време уредите са от внос. С помощта на малък екип от специалисти г-н Зауер осъществява детайлни изпитания на соларните уреди преди да ги предложи на пазара. От 2016 г. ХоСа Солар ЕООД разработва собствени уреди.

Изпитанията се извършват с немско усърдие и прецизност и засягат всички важни аспекти на соларното готвене:

 1. Изследване на факторите, които влияят върху функционирането на соларните уреди:
  • климатични фактори: интензитет и продължителност на слънчевото греене, скорост на вятъра, чистота и влажност на въздуха, облачност;
  • технологични фактори: здравина на материалите, устойчивост на конструкцията, абсорбция на слънчевата енергия от различни по химичен състав и цвят материали;
  • фокусирането на соларните уреди.
 2. Извършване на подобрения в соларните уреди с цел:
  • усъвършенстване на системата за фокусиране
  • улесняване на боравенето на потребителите с уреда.
 3. Уточняване на основните правила за приготвяне на храна със соларни уреди.
 4. Определяне на условията за безопасна работа.

 

За Контакти