Опорна тръба за фиксиране на соларен котлон LD150 върху бетон

image of  Опорна тръба за фиксиране на соларен котлон LD150 върху бетон

Предназначение: повишава устойчивостта на уреда на внезапни пориви на вятъра.

Новият аксесоар замества обичайния триножник като опора на рефлектора. При нужда, изваждането на рефлектора от тръбата и поставянето на триножника става бързо и лесно.

 

                                                        

 

Цена: 20 лв

Дълбочина на потапяне на тръбата в бетона ≥ 15см

Разстояние между нивото на бетона и горния край на тръбата ≥ 20 см

 

 

Ερώτηση / Παραγγελία