Няма ли опасност концентрираният сноп лъчи да прогори съда за готвене?

Съдът се поставя така, че дъното му да бъде малко над или малко под геометричния фокус на слънчевото огледало (соларния котлон), така че снопът светлина да образува светло петно върху дъното на съда с размери приблизително равни на диаметъра на съда. Така се избягва загарянето на храната в него.

Предлаганите от нас модели соларни котлони (слънчеви огледала ) са конструирани за битови нужди, поради което нямат висока мощност и не могат да прогорят обичайните метални съдове използвани в кухнята.

I am glad you are teaching Bulgarians this wonderful technology. Now they can fall in love with solar cooked food. I think it tastes better than regular cooking. ( Sent to the Facebook-page of HoSa Solar, August 8, 2016)