Разпространение на соларните уреди за готвене на фирма ХоСа Солар

Картата е съставена на база продажбите на 150 сантиметровия параболик LD150 и соларната фурна PSO-01 за периода 2014 – 2023 г.